top of page

RECONCILIATION FESTIVAL 
"Pusten av den nye verden"
20. -25.  august 2024
Stavanger

Vår visjon

Reconciliation er en ny festival  i Stavanger-regionen, Norge. Vår visjon er at kunst og vitenskap sammen kan bidra til å bygge en vakker verden og skape større sosiale bånd.

bottom of page