top of page

Reconciliation er en ny festival, lokalisert i Stavanger, Norge. Den første utgaven i 2023 tilbød 3 dager for å oppleve kunstens kraft som et forsoningsmiddel mellom menneske og natur, og for å gjenopprette vårt forhold til naturen på en bærekraftig måte.

Vår visjon styres av FNs Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål. Vi tror og ønsker å demonstrere at kunst og vitenskap sammen kan bidra til å bygge en vakker verden og skape større sosiale bånd.

Bli med oss i den vakre norske naturen og ta med deg dine ideer!

Den første utgaven ga en sentral plass til vår gjenforbindelse med naturen gjennom vår egen kropp, takket være vår yogaworkshop på stranden og strandryddingsaksjonen med den lokale organisasjonen Clean Shores. Fysikeren Yves Quéré, medlem av det franske vitenskapsakademiet, delte sin visdom og kunnskap med publikum, og barn deltok i en vitenskapsworkshop under hans veiledning. Festivalen høydepuknten var den skandinaviske premieren på koreografien "Mannen og havet" av Julien Boclé, med pianisten Frédéric Vaysse-Knitter."

Naturen, som eksisterer uavhengig av vår oppfatning av den, føder vitenskapen: den er rammen for  for våre første ord, kilden til våre første spørsmål, og den forblir en uuttømmelig kilde til gåter og undringer. 

Yves Quéré, Det franske vitenskapsakademiet
Med øret mot konkylje

Vår visjon

bottom of page